Verenigingen

Onze gemeente kent diverse verenigingen en zangkoren. Gods Woord staat hier centraal, daarnaast is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Bibliotheek:
Voor het lenen van een boek of geestelijke lectuur kunt u op vrijdag terecht in de bibliotheek.
Geopend vrijdag van 10.00 uur tot 11.00 uur en van 18.45 uur tot 19.45 uur.

Verenigingen:
Jeugdvereniging -16 Met Hart en Hand
Tijdens de JV-avonden zijn we met onze jongeren bezig rondom Gods Woord. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en het gezellig met elkaar hebben.
De avonden worden één keer per 2 weken gehouden op vrijdagavond vanaf 19.30uur. De -16 vereniging is opgedeeld in 3 groepen:
Groep 1: groep 8 van de basisschool.
Groep 2: klas 1 voortgezet onderwijs
Groep 3: klas 2 en 3 voortgezet onderwijs

Jeugdvereniging +16 Sola Scriptura
Tijdens de JV-avonden zijn we met onze jongeren bezig rondom Gods Woord. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten en het gezellig met elkaar hebben.
De avonden worden één keer per 2 weken gehouden op vrijdagavond vanaf 19.45 uur. De +16 vereniging is opgedeeld in 2 groepen:
Groep 4: jongeren van ca. 15 – 17 jaar
Groep 5: jongeren van 17+

Vrouwenvereniging Tryfosa
De verenigingsavonden zijn eens per twee weken op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Bijbelstudievereniging Berea
Samen willen we Gods Woord (de Bijbel) onderzoeken net als de Joden in Berea (Handelingen 17:11). We komen één keer per maand samen op de 3e woensdag van de maand en beginnen om 19.45 uur.

Vrouwenochtenden
Een aantal keer per jaar wordt een vrouwenochtend gehouden.
Actuele informatie over de avonden en activiteiten wordt opgenomen in Kerkelijk Nieuws of verstrekt via mails, app groepen.

Koren:
Gemengd koor Asaf
Iedere donderdagavond komen we samen in de Sionkerk om met elkaar te zingen van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie zie: asaf@gergemgoes.nl of www.asafgoes.nl

Jeugdkoor Jong Asaf
Iedere dinsdagavond komen we samen in de Sionkerk om met elkaar te zingen van 19.00 tot 19.45 uur.
Voor meer informatie zie: jongasaf@gergemgoes.nl

Mannenkoor De Lofzang
Iedere dinsdagavond komen we samen in de Sionkerk om met elkaar te zingen van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie: delofzang@gergemgoes.nl of www.mannenkoordelofzang.nl