Hulp nodig?

Hulp binnen de kerkelijke gemeente

Voor leden binnen onze kerkelijke gemeente is er een commissie die zich bezighoudt met allerhande zorgvragen, de Commissie Wijkhulp. Deze commissie is samengesteld uit o.a. mensen die in het dagelijks leven raakvlakken hebben met zorg maar ook vertegenwoordigers uit de politiek, de NPV en de kerkenraad. Daarnaast zijn er verdeeld over Goes een 12 tal wijk coördinatoren actief die samen met hun wijkdiaken hun wijk actief onder de aandacht proberen te houden en hulp proberen te organiseren waar dat nodig is. In de gemeentegids vind u de contactgegevens van onze gemeenteleden.

Hulp buiten de kerkelijke gemeente

Ook aan mensen buiten onze kerkelijke gemeente willen wij hulp bieden. Die mensen hebben wij echter minder in beeld.  Onze kerkelijke gemeente participeert in het diaconaal Platform te Goes. Onder de naam Diamant Goes treden we als gezamenlijke diaconieën van de aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen naar buiten. Het doel van Diamant Goes is om iedereen in Goes, ook niet leden van onze gemeente(n), die hulp zoeken door te verwijzen naar reeds bestaande initiatieven of voorzieningen. Juist als de voorzieningen vanuit de gemeente of de overheid te kort schieten willen we als aangesloten kerken toch proberen een helpende hand te bieden, een luisterend oor te hebben of in eenzaamheid en allerlei zorg (ook financieel) te kijken hoe we kunnen ondersteunen. Onze kerkelijke gemeente heeft daarvoor het gebied Goes-Oost toegewezen gekregen. Bent u hulpzoekende of heeft u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot Diamant-Goes. U kunt 24uur per dag contact leggen via de website www.diamantgoes.nl  maar ook rechtstreeks bellen naar 0113-405172 (bereikbaar iedere maandag en woensdag tussen 10.00 en 12.00uur)

Zie ook:  https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/kerken-goes-werken-samen-voor-hulpzoekende-burger-1.1469397

Waarom hulpverlening vanuit de kerk?
Dat heeft alles te maken met de Christelijke barmhartigheid, waarop wij mogen worden aangesproken. Onder Christelijke barmhartigheid verstaan we medelijden hebben met iemand die het moeilijk heeft, met wie het niet goed gaat. God is barmhartig en genadig. Hij zendt Zijn Zoon uit innerlijke bewegingen der barmhartigheid (Luk. 1:78). Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over de schare (Matth. 14:14 en Matth. 15:32).

Wie in de voetstappen van Christus gaat, vertoont het beeld van de Meester. Hij wordt ook zelf medelijdend en barmhartig. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Zalig zijn de barmhartigen (Matth. 5:7). Het omgekeerde staat in Jakobus 2 vers 13: er is bij God geen barmhartigheid voor wie niet barmhartig is. In de Bijbel staat het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10: 25-37)

Olieverf op doek, Vincent van Gogh naar Lukas 10:33

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Wie is mijn naaste?