Meeluisteren Sionkerk

U kunt hieronder live de kerkdiensten meeluisteren.

Het gebruik van deze online dienst brengt kosten met zich mee. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij regelmatig gebruik een vrijwillige bijdrage over te maken op rekening NL98 RABO 0320 5503 11 van de Gereformeerde Gemeente Goes.

Collecte voor: de zending

Liturgie 12-06-2024 (printversie)


  • Psalm 145 : 6
  • Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2, Paragraaf 8
  • Mattheus 15 : 21 – 28
  • Psalm 40 : 1 + 8
  • Psalm 72 : 7 + 10
  • Psalm 67 : 1 + 2

Christelijke handreiking.

Ook de collecte is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst.

Het bankrekeningnummer van de kerk is NL47 INGB 0000144092

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL51 INGB 0000643570

De collectedoelen worden elke zondag bij de liturgie vermeld.