Meeluisteren Sionkerk

U kunt hieronder live de kerkdiensten meeluisteren.

Het gebruik van deze online dienst brengt kosten met zich mee. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij regelmatig gebruik een vrijwillige bijdrage over te maken op rekening NL98 RABO 0320 5503 11 van de Gereformeerde Gemeente Goes.

Collecte voor: DIACONIE, KERK, extra collecte voor de Emerituskas

Liturgie 25-02-2024 (printversie)


Morgendienst

 • Psalm 119 : 17
 • De Wet des Heeren
 • Johannes 13 : 1 – 20
 • Psalm 25 : 6 + 7
 • Psalm 36 : 2
 • Psalm 95 : 4

Middagdienst

 • Psalm 66 : 7
 • 12 Artikelen van het Geloof
 • Leviticus 1
 • Psalm 40 : 3 + 4
 • Psalm 84 : 2
 • Psalm 51 : 10

Avonddienst (Heidelbergse Catechismus, zondag 8)

 • Psalm 86 : 4
 • Geloofsbelijdenis van Athanasius
 • Psalm 86
 • Psalm 33 : 2 + 3
 • Psalm 119 : 65
 • Psalm 139 : 10

Christelijke handreiking.

Ook de collecte is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst.

Het bankrekeningnummer van de kerk is NL47 INGB 0000144092

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL51 INGB 0000643570

De collectedoelen worden elke zondag bij de liturgie vermeld.