Commissies

Israëlcommissie
De commissie wil invulling geven aan de roeping die er voor de kerk ligt met betrekking tot het Joodse volk. Dit doen we door bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk, bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Bijbel en geld in te zamelen voor Evangelieverkondiging onder het volk Israël.

Voor meer informatie: israel@gergemgoes.nl

Zendingscommissie Paulus
De commissie wil invulling geven aan de roeping die er voor de kerk ligt met betrekking tot het verkondigen van Gods Woord buiten ons land.

Voor meer informatie: zending@gergemgoes.nl

Evangelisatiecommissie
De commissie wil invulling geven aan de roeping die er voor de kerk ligt met betrekking tot het verkondigen van Gods Woord in ons eigen land.

Voor meer informatie: evangelisatie@gergemgoes.nl