Liturgie

Collecte voor: DIACONIE, KERK extra collecte voor de zending

Liturgie 19-05-2024 (printversie)


Morgendienst

 • Psalm 89 : 19
 • De Wet des Heeren
 • Handelingen 2 : 1 – 13
 • Gebed des Heeren : 3 + 8 + 9
 • Psalm 119 : 3
 • Psalm 143 : 10

Middagdienst

 • Psalm 145 : 5
 • 12 Artikelen van het Geloof
 • Ezechiël 36 : 16 – 38
 • Psalm 74 : 2 + 7 + 20
 • Psalm 51 : 6
 • Psalm 119 : 16

Avonddienst (Heidelbergse Catechismus, zondag 20 en bevestiging van ambstdragers)

 • Psalm 143 : 10
 • Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 3/4, § 12 – 15
 • Psalm 19 : 5
 • Johannes 14 : 15 – 31
 • Psalm 119 : 3 + 9
 • Psalm 87 : 3
 • Psalm 134 : 3
 • Psalm 52 : 7

Christelijke handreiking.

Ook de collecte is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst.

Het bankrekeningnummer van de kerk is NL47 INGB 0000144092

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL51 INGB 0000643570

De collectedoelen worden elke zondag bij de liturgie vermeld.