Gemeenteproject

Renovatie woning van ds. M.L. Dekker in Nazareth

Beste gemeenteleden,

In het seizoen 2022-2023 gaan we als gemeente aan de slag met een nieuw gemeentedoel ‘De renovatie van de woning van ds. M.L. Dekker’. De komende tijd zullen we als activiteitencommissie weer plannen gaan maken voor de activiteiten. Kunnen we op uw/jouw steun rekenen?

Activiteitencommissie
Sionkerk Goes

Streefbedrag: € 10000,-
€ 0,00