Jeugdwerkactie

Jeugdwerkactie ‘Bijbel binnen bereik’

In dit nieuwe seizoen 2023-2024 hopen we activiteiten te organiseren om daarmee de Jeugdwerkactie ‘Bijbel binnen bereik’ van de JBGG te steunen.
Bij deze Jeugdwerkactie staat de Bijbel centraal.

Alle drie de projectdoelen zijn gericht op Bijbelgebruik:

ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten)
In Guinee wordt hard gewerkt aan de Bijbelvertaling in de Mogofin-taal. Nadat door zendingswerkers van ZGG de taal op schrift werd gezet, is het vertaalwerk begonnen. Peter de Niet is uitgezonden als begeleider van het Bijbelvertaalwerk.

Inmiddels zijn er al veel Bijbelboeken vertaald en spannen de andere zendingswerkers zich in om die onder de Mogofin-bevolking te verspreiden. Deze Bijbelboeken zijn al uitgegeven: Genesis, Exodus, Leviticus, Ruth, de helft van Psalmen, Jona, Lukas, Johannes, Handelingen, Filippenzen, 1&2 Thessalonicenzen, 1 Timotheüs, 1 Petrus, Jakobus.

EVGG (Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten)
Wat dichter bij huis heeft EVGG plannen om de Bijbelverhalen van Jos Kardol te bundelen in een kinderbijbel. Deze Bijbelverhalen zijn speciaal geschreven voor het kinderevangelisatiewerk. Daarnaast heeft EVGG de brochure ‘De Bijbel in een notendop’ ontwikkeld. Hierin wordt de kern van het christelijke geloof verteld. Beiden uitgaven dragen bij aan het begrijpelijk maken van de Bijbel, voor jong en oud.

JBGG (Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten)
Het derde doel is de Jeugdbond. We hebben hiervoor twee projecten aangewezen. De ene is het geven van de (regionale) training ‘Bijbellezen met jongeren’ aan leidinggevenden en ambtsdragers. De tweede is het maken van een dagelijkse podcast en bijbelstudievideo’s op ons platform daniëlonline.nu. Hoe mooi zou het zijn als door deze actie de Bijbel gelezen én begrepen wordt. En als je de Bijbel op waarde schat, draag je ook de verspreiding ervan een warm hart toe.

Wilt u meer informatie over de jeugdwerkactie? Klik dan op deze link. 

We hopen en bidden dat de Heere dit seizoen ons de kracht wil geven om persoonlijk en als gemeente bij te dragen wat nodig is voor deze belangrijke doelen.
Activiteitencommissie Sionkerk Goes

 

Streefbedrag: € 10000,-
€ 4.000,00