Gemeenteproject

Hoop voor de Palestijnse gebieden

In de afgelopen maanden zijn er in de gemeente verschillende acties gehouden voor het doel van de Jeugdbond ‘Zorg voor morgen’. Nu deze actie is afgelopen willen we uw/jouw inzet vragen voor het nieuwe gemeenteproject 2021/2022 van Bijzondere Noden: ‘Hoop voor de Palestijnse gebieden’.

Door het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden, is er veel verdriet, armoede en hopeloosheid in de Westbank en de Gazastrook. Het leven is moeilijk door alle beperkingen en velen zijn getraumatiseerd door de voortdurende onlusten.

De hulp die Bijzondere Noden gaat geven richt zich op:
– Het voorzien in eerste levensbehoeften
– Christelijk basisonderwijs
– Toerusting
– Het verspreiden van christelijke lectuur

Mogen we uw en jouw inzet vragen in gedenken, gebed, woord en daad voor dit project?
Houd deze website en het Kerkelijk Nieuws in de gaten voor meer informatie en nieuwe acties.
Meer informatie over dit project is te vinden op: www.bijzonderenoden.nl/gemeenteprojectgoes.

Streefbedrag: € 15000,-
€ 1.524,50