Welkom

Fijn dat u er bent!

Wist u dat deze openingszin op meerdere manieren uitgesproken kan worden? Je kunt de klemtoon steeds op een ander woord leggen. Als activiteitencommissie leggen wij graag de nadruk op verbinding tussen mensen, jong en oud. En daarom zeggen wij: Fijn dat ú er bent! Dat u meeleeft, geeft voor het goede doel en dat we elkaar in deze bijzondere tijd toch nog een beetje kunnen ontmoeten, al is het vaak digitaal. We kijken samen met u en jou uit naar het moment waarop we sámen weer aan activiteiten kunnen deelnemen. Houd u de website in de gaten?

Tot ziens!

Streefbedrag: € 10000,-
€ 8.806,10