Resultaten enquête

Beste gemeenteleden,

Eind 2022 hebben we als activiteitencommissie een enquête uitgezet onder de gemeenteleden om van jullie te horen of, en zo ja welke activiteiten wenselijk zijn. De enquête werd zowel digitaal als op papier ingevuld en ingeleverd; totaal ontvingen we 83 reacties. 90% van de deelnemers geeft aan dat er behoefte is aan samenbindende activiteiten in onze gemeente. We zijn blij met dit grote draagvlak en zetten ons daarom ook in de toekomst graag in om, rekening houdend met de uitslag van de enquête, hiermee door te gaan.

Dit houdt in dat we ons vooral zullen richten op:
• Activiteiten die gelegenheid bieden voor ontmoeting
• Bij voorkeur georganiseerd op zaterdag over dag of op een doordeweekse avond
• De communicatie vooral via het Kerkelijke nieuws
• Een aantal activiteiten per jaar
• Aansprekende activiteiten organiseren voor iedere doelgroep

Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken, de gegeven adviezen en meningen.
Dit alles met de bede of God ons de gelegenheid, energie en gezondheid die hiervoor allemaal nodig zijn, wil geven. Maar ook dat het beoogde doel bereikt mag worden: de onderlinge band versterken en naar elkaar omzien in liefde en saamhorigheid, voor jong en oud. En daarnaast ook het inzamelen van middelen door de activiteiten, om zo om te zien naar onze naaste in nood. Ieder jaar wordt hiervoor een gemeentedoel vastgesteld, waarover u geïnformeerd wordt in het Kerkelijk Nieuws en op de website.

Klik op deze link om de resultaten van de enquête te bekijken.

-Activiteitencommissie Sionkerk Goes –